Από το Blogger.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΧΩΣ: "Αχαρνής" (Θέατρο Δάσους, 18-20/7), "Από τον γάμο στο διαζύγιο" (Θέατρο Κήπου, 23-24/7)

Βιβλιοπαρουσίαση: Διδακτική του θεάτρου

Leave a Comment
Θόδωρος Γραμματάς, Διδακτική του θεάτρου, Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος, Αθήνα 1999.

Η εισαγωγή του Θεάτρου στο σχολείο και η θέσπιση ειδικού μαθήματος διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί μια νέα πραγματικότητα που ανανεώνει δημιουργικά το Πρόγραμμα Σπουδών στο σχολείο.
Για την πετυχημένη όμως ένταξη του νέου γνωστικού αντικειμένου στο curriculum των διδασκομένων μαθημάτων, απαιτείται (εκτός των άλλων) και η δημιουργία μιας ειδικής μεθόδου διδασκαλίας. Στηριγμένοι στη Διδακτική του Θεάτρου, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που θα κληθούν να διδάξουν θέατρο στους μαθητές θα έχουν το βασικό μεθοδολογικό βοήθημα για να αντεπεξέλθουν στις πολλαπλές απαιτήσεις και τις ποικίλες παραμέτρους του νέου ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν. Αυτή την προβληματική παρουσιάζει, αυτές τις παραμέτρους αναλύει, αυτά τα δεδομένα πραγματεύεται η συγκεκριμένη μελέτη, η συγγραφή της οποίας προέκυψε από τη μακρόχρονη εμπειρία που αποκτήθηκε στα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και την κωδικοποίηση των αιτημάτων και των αναγκών του κλάδου.

Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αποτυπώνεται η θεωρητική διάσταση της μεθοδολογίας του θεάτρου (μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση, το θεατρο ως διδασκόμενο μάθημα, το θέατρο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), ενώ στο δεύτερο μέρος καταγράφονται οι πρακτικές εφαρμογές (θεατρικό παιχνίδι, θεατρικός αυτοσχεδιασμός, παντομίμα, δραματοποίηση).


Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα

0 comments: