Από το Blogger.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΧΩΣ: "Αχαρνής" (Θέατρο Δάσους, 18-20/7), "Από τον γάμο στο διαζύγιο" (Θέατρο Κήπου, 23-24/7)

Ο πειρασμός του υπάρχειν

Leave a Comment
O E. C. Cioran, στο βιβλίο του Ο πειρασμός του υπάρχειν (εκδ. Scripta), διατυπώνει μια άποψή του για την ύπαρξη.

[...] Δεν υπάρχει έργο που να μη στρέφεται κατά του αυτουργού του: το ποίημα θα συντρίψει τον ποιητή, το σύστημα τον φιλόσοφο, το γεγονός τον άνθρωπο της δράσης. Καταστρέφεται όποιος, ανταποκρινόμενος στην κλίση του, και επιτελώντας την, κινείται στο εσωτερικό της ιστορίας. Σώζεται μόνον εκείνος που θυσιάζει χαρίσματα και ταλέντα, ώστε, έχοντας αποποιηθεί την ανθρώπινη ιδιότητά του, να μπορεί να σεμνύεται εντός του είναι. Εάν προσβλέπω σε κάποια μεταφυσική σταδιοδρομία, δεν μπορώ με κανένα τίμημα να διαφυλάξω την ταυτότητά μου: πρέπει να διαλύσω και το παραμικρό υπόλειμμα που διατηρώ επ' αυτήν. Εάν, αντιθέτως, εκτίθεμαι στον κίνδυνο ενός ιστορικού ρόλου, είναι καθήκον μου να εκτραχύνω τις ικανότητές μου, έως ότου εκραγώ μαζί τους. Αφανιζόμαστε πάντα από το εγώ που αναλαμβάνουμε: είμαι φερώνυμος σημαίνει ότι διεκδικώ έναν ακριβή τρόπο κατάρρευσης.[...]

                                                                                                             Επιλογή: Etabel Niopa
Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα

0 comments: